Yönetim Kurulu

Başkan - Prof. Dr. Seyit TEMİR - Rektör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin POLAT (Eğitim Fak. Okul Öncesi Eğitimi A.B.D.)

Yrd. Doç. Dr. Habip ALMİŞ (Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hastalıkları A.B.D.)

Öğrt. Gör. Ruken ÜNLÜ (Sağ. Hiz. M.Y.O. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Böl.)

Öğrt. Gör. Çare TUFANER (Sağ. Hiz. M.Y.O. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Böl.)

Haruni Reşit BENLİ (Sağlık, Kültür ve Spor Dai. Bşk. V.)